தமிழ்நாட்டில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொது பிரிவு சமூகத்துக்கு 10% EWS இட ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த பாஜக எதிர்கட்சி தலைவரும் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் வலியுறுத்தல்!!!

0
368
Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

தமிழ்நாட்டில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொது பிரிவு சமூகத்துக்கு 10% EWS இட ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த திருநெல்வேலி பாஜக MLA வும், பாஜக எதிர்கட்சி தலைவரும் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் வலியுறுத்தல்!!!

திரு.நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கு தமிழகத்தில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொது பிரிவில் உள்ள 79 சாதிகளின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள்!

சைவ வேளாளர்கள்,கார்காத்த வேளாளர்கள்,நாஞ்சில் வேளாளர்கள்,தொண்டை மண்டல சைவ வேளாள முதலியார்கள்,ஆதிசைவ வேளாளர்கள்,ஜைன வேளாளர்கள்,குருக்கள்,தேசிகர்,சைவ செட்டியார் உட்பட பொதுபிரிவில் வரும் 25 உட்பிரிவு வேளாளர்கள் சார்பாகவும்,BC யில் உள்ள வேளாளர்கள் சார்பாகவும்

கம்மவார் நாயுடு,ரெட்டியார்,நாட்டுக்கோட்டை நகரத்து செட்டியார்,கொங்கு செட்டியார்,பலிஜா நாயுடு,சஷத்திரிய ராஜீஸ் ஆகிய சாதிகளின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகள்!

Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: