“பாண்டிய வேளாளர்” சமுதாயத்தை பிற்படுத்தோர் பட்டியலில் சேர்த்த அரசாணை!

0
228

இந்திய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ச.மோகன் ஐயா அவர்களின் விடா முயற்சியினால் தமிழக அரசு “பாண்டிய வேளாளர்” சமுதாயத்தை பிற்படுத்தோர் பட்டியலில் சேர்த்து, 11.09.2005 அன்று சேர்த்து அரசாணை வெளியிட்டது. அந்த அரசாணை நமது பார்வைக்கு.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here