வெள்ளாளர்களின் முதல் தொடக்கம் அடையாள அரசியலே!!!

0
294
Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

வெள்ளாளர்களின் முதல் தொடக்கம் அடையாள அரசியலே!!!

வெள்ளாள பிள்ளைமார் ஒருவர் தனது வீட்டை விட்டு கிளம்பினால் அவர் சட்டை பையில் ஐயா வ.உ.சி போட்டோ, அவரது பண பர்ஸீல் (Money Purse) ஐயா வ.உ.சி போட்டோ,அவரது மொபைல் Screen Saver ல் வ.உ.சி போட்டோ,அவருடைய பைக்கில் வ.உ.சி ஸ்டிக்கர் என இவற்றில் எல்லாம்

ஐயா வ.உ.சி படம் இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக!

இதை அனைத்து வெள்ளாள பிள்ளைமார்களும் பின்பற்றுவோம்!

Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: