ஐயா வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்கள் தனது பெயரை, வேளாளர் சாதிக்குரிய உரிய பட்டமான “பிள்ளை” பட்டத்தை போட்டே வந்தார்!

0
149
ஐயா வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை வழக்குரைஞர் தேர்வில் வெற்றி பெற்றத்தற்கான சான்றிதழ்.

ஐயா வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்கள் தனது பெயரை இறுதி வரை வேளாளர் சாதிக்குரிய உரிய பட்டமான “பிள்ளை” பட்டத்தை போட்டே வந்ததுள்ளார் என்பதற்கான ஆவணங்கள். (இடையில் வந்த திராவிட ஆட்சியாளர்கள் தங்களை மறைப்பத்ற்காக சாதி பெயரை நீக்கி ஆட்சி புரிந்தனர்)

  1. பாரதியாருக்கு ஐயா வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை எழுதிய கடிதம்.
  2. ஐயா வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களின் திருமண அழைப்பிதல்.
  3. ஐயா பாண்டித்துரை தேவர் அவர்களுக்கு ஐயா வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை எழுதிய கடிதம்.
  4. ஐயா வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை வழக்குரைஞர் தேர்வில் வெற்றி பெற்றத்தற்கான சான்றிதழ்.
  5. ஐயா வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களின் உயில்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here