ஊடகங்களில், வேளாளர் பெயர் பள்ளருக்கு வழங்க கூடாது என்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து வெளி வந்த செய்திகள்…

0
30

ஊடகங்களில், வேளாளர் பெயர் பள்ளருக்கு வழங்க கூடாது என்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து வெளி வந்த செய்திகள்…

தமிழின குடிகளில் ஒற்றுமையை சீர்குழைக்கு விதமாக, வேளாளர் பெயரினை பள்ளர் சமூகத்திற்கு ஆதரவு கட்சிகளுக்கு கண்டனம்! – நன்றி : கேப்டன் டி.வி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here