ஊடகங்களில், வேளாளர் பெயர் பள்ளருக்கு வழங்க கூடாது என்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து வெளி வந்த செய்திகள்…

0
592
Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

ஊடகங்களில், வேளாளர் பெயர் பள்ளருக்கு வழங்க கூடாது என்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து வெளி வந்த செய்திகள்…

தமிழின குடிகளில் ஒற்றுமையை சீர்குழைக்கு விதமாக, வேளாளர் பெயரினை பள்ளர் சமூகத்திற்கு ஆதரவு கட்சிகளுக்கு கண்டனம்! – நன்றி : கேப்டன் டி.வி

Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: