வேளாளர் வ உ சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களின் 85வது குருபூஜை இன்று !!!

0
330
Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

இந்தியாவின் முதல் சுதேசிக்கப்பல், முதல் தொழிலாளர் உரிமைக்கான வேலை நிறுத்தம், முதல் தொழிற் சங்கம் என இன்று நாம் கனவு காணும் “ சுயசார்பு இந்தியா”வின் முன்னோடித் தமிழராக புரட்சி செய்த வ உ சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களின் 85வது குருபூஜை நாளில் அய்யாவை போற்றி வணங்குவோம்…………

Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: