மேடைகளில் திராவிட கருத்தையும், தனது திருமணத்திற்கு சாதியையும் போட்டுக் கொண்ட கருணாநிதி!

0
621
Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

கருணாநிதி திருமண அழைப்பிதல் இது.

1948-லேயே மணப்பெண் தயாளு-வின் தந்தையாரை வேளாளரின் பட்டமான பிள்ளை பட்டத்தை, மக்களை எமாற்ற போடப்பட்டதாகவே தெரிகிறது.

மேடைகளில் திராவிட கருத்தையும், தனது திருமணத்திற்கு சாதியையும் போட்டுக் கொண்டு ஊரை ஏய்த்தவர்தான் இவர் என்பதை அழைப்பிதழை பார்த்தாலே தெரிகிறது.

Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: