யாழ்ப்பாணத்து மகாராஜா ராஜா ரெமிஜியஸ் கனக்கராஜா நேரலை சந்திப்பு!

0
546
Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

நாள் : 06-12-2020 (ஞாயிறு) / இந்திய – ஈழ நேரம் மாலை : 6.00 மணி

சந்திப்போமா!
தற்போதைய யாழ்ப்பாணத்து ஆரியச்சக்ரவத்தி வம்சத்து மகாராஜா
ராஜா ரெமிஜியஸ் கனகராஜா

நிகழ்ச்சியை முகநூல் (/tamilnewscenter – /velalercenter) பக்கத்தில் நேரலையில் காணலாம்!

நெறியாளர் : அக்னி சுப்ரமணியம் : : தொகுப்பாளர் : கலையரசி மணிமாறன்

Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: