பள்ளர்களை கடுமையாக எச்சரித்த, தமிழ் தேசியவாதி – வேளாளர் சரவணன் பிள்ளை

1
718
Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

தமிழர் தேசியத்தை பேசிய என்னை, வேளாளர் பெருமையை சொல்ல வைத்த பள்ளர்களுக்கு நன்றி – வேளாளர் சரவணன் பிள்ளை

வேளாளர் சரவணன் பிள்ளை பல ஆண்டுகளாக நேர்மையான தமிழ் தேசியம் பேசி வருகிறார். தமிழர் வரலாற்றை பல்வேறு ஆவணங்களைக் கொண்டு ஆய்வு செய்து வருபவர்.

அன்மையில், அவர் பிறந்த வேளாளர் இனத்தை தற்போது பள்ளர்களால், கொச்சைப்படுத்துவதை பொறுக்காது, வெகுண்டெழுந்து, ஒரு காணொலியை பதிவு செய்து வெளியிட்டுள்ளார். அவரது கோபத்தின் வெளிப்பாடாக, வெள்ளாளர் பெருமைகள், அவரது தமிழ் தேசிய செயற்பாடுகள் என பல தளங்களில் சொல்லி, பள்ளர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். வாருங்கள் நாமும் கேட்போம், அவரது காணொலியை….

Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

1 COMMENT

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: