சோழர்கள் வேளாளர்களே என்பதற்கான ஆதாரத்துடன் விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு!!!

0
57
Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

சோழர்கள் வேளாளர்களே என்பதற்கு பல ஆதாரங்களை இதுவரை தொகுத்து வழங்கியிருக்கேன். சோழர்களின் சின்னமாக அவர்களின் கொடியிலும், அரச முத்திரைகளிலும் புலியை பயன்படுத்தினார்கள். இதன் காரணமாகவே சோழர்களை புலிக்கொடியோன், புலி வேந்தன். புலி அரசன் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள்.

இங்கே அதேபோல வேளாளர் ஒருவரை புலி ராசகோன் என்று கல்வெட்டு அழைப்பது சோழர்கள் வேளாளர்களே என்ற எனது கூற்றுக்கு மிகவும் வலு சேர்க்கிறது. இக்கல்வெட்டில் கோவை மாவட்டம் இடிகரையில் இருக்கும் வெள்ளாளன் ஒருவனை வல்லி இராசகோன் என்று அழைக்கிறது. இங்கு வல்லி என்றால் புலி என்று பொருள் ராசகோன் என்றால் அரசன் என்று பொருள் அதாவது புலியை சின்னமாக கொண்ட அரசன் என்று பொருள். சோழர்கள் வேளாளர்களே என்பதற்கு இது ஒரு முக்கியமான ஆதாரம்.

நன்றி
சோழர் சிவப்பிரகாஷ்

Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here